Skauting

Skauting je nejen smysluplné využití času, ale také životní styl. Hodnoty skautingu jsou především:

 • hrát fér
 • spolupracovat s ostatními
 • být ohleduplný k okolnímu prostředí
 • mít vztah k přírodě
 • měnit svět k lepšímu

Prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností rozvíjíme osobnosti dětí a mladých lidí.

Náš oddíl patří pod organizaci Junák – český skaut –- ta sdružuje 64 tisíc dětí a mladých lidí a je tedy největší výchovnou organizací u nás. Junák patří do celosvětového hnutí WOSM – to působí ve 216 zemích a sdružuje asi 50 milionů skautů.

Skautský slib

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním.

Složení slibu mohou věřící skauti zakončit prosbou:
K tomu mi dopomáhej Bůh.

Skautský zákon

 1. Skaut je pravdomluvný.
 2. Skaut je věrný a oddaný.
 3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
 4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.
 5. Skaut je zdvořilý.
 6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
 7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
 8. Skaut je veselé mysli.
 9. Skaut je hospodárný.
 10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.

Skautské heslo

Buď připraven!

Více informací najdete na oficiálních stránkách Junáka skaut.cz