Pro zájemce

89. oddíl je brněnský skautský chlapecký oddíl patřící pod středisko Axinit a organizaci Junák – český skaut.

Ve školním roce 2018/2019 se scházíme každý pátek v 15:00–16:30 v klubovně na Údolní 24.

Kontakt: Tomáš Crhák (TomTom) – zástupce vůdce oddílu (tomas.crhak@skaut.cz, 773 026 834)