Oddíl

89. oddíl je brněnský skautský chlapecký oddíl patřící pod středisko Axinit a organizaci Junák – český skaut.

Pravidelně se scházíme v naší klubovně na Obilním trhu, kde hrajeme různé hry a rozvíjeme mnohé dovednosti. Naším posláním je podporovat děti a mladé kluky v jejich růstu, ať už intelektuálním, fyzickém, sociálním nebo morálním. Proto pořádáme nejrůznější akce – dobrodružné výpravy, kratší výlety, víkendovky, přespávačky, závody, deskohraní,… Konec celého školního roku završujeme dvoutýdenním táborem, kde spíme v indiánských stanech tee-pee, zpíváme u plápolajícího ohně, hrajeme akční bojovky v lese, učíme se novým věcem a to vše uprostřed kouzelné přírody.

Náš oddíl je a vždycky byl poměrně malý, to nám ale umožňuje navázat mezi sebou hlubší pouta a u dětí se soustředit na individuální přístup.

Naše hodnoty jsou zejména fair play, přátelství a hodnoty vyházející z křesťansví.