Skauting

je nejen smysluplné využití času, ale také životní styl. Hodnoty skautingu jsou především:
- hrát fér
- spolupracovat s ostatními
- být ohleduplný k okolnímu prostředí
- mít vztah k přírodě.

Prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností rozvíjíme osobnosti dětí a mladých lidí.

Náš oddíl patří pod organizaci Junák – český skaut, z. s. - ta sdružuje 55 tisíc dětí a mladých lidí a je tedy největší výchovnou organizací v republice. Junák patří do celosvětového hnutí WOSM - to působí ve 216 zemích a sdružuje asi 50 milionů skautů.Základními kameny skautské ideje jsou skautský zákon, slib a heslo:


Skautský slib:

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním.

Složení slibu mohou věřící skauti zakončit prosbou:
K tomu mi dopomáhej Bůh.


Skautský zákon

1. Skaut je pravdomluvný.
2. Skaut je věrný a oddaný.
3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.
5. Skaut je zdvořilý.
6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
8. Skaut je veselé mysli.
9. Skaut je hospodárný.
10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.


Heslo skautů: Buď připraven!


Více informací (o čem ten skauting vlastně je) najdete na oficiálních stránkách naší organizace Skaut.cz